KERKDIENSTEN
Als achter een dienst "liturgie" staat, zal deze op de avond voorafgaande aan de dienst via een link te lezen zijn.

ZONDAG 20 APRIL 2014 – EERSTE PAASDAG
Eerste collecte:  Landelijke paascollecte
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten

Vooraf 10 minuten zingen van Paasliederen

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal **                 liturgie
    19.00 uur:    Ds. G. Herwig

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J. van Rumpt                        liturgie
    17.00 uur:    Ds. J.D.J.  ten Voorde

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. G. Herwig, met medewerking van koperblazers  **                liturgie
    19.00 uur:    Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek (CF)
        
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. A. Groeneveld, Ede **
    19.00 uur:    Ds. J. van Rumpt

MAANDAG 21 APRIL 2014 – TWEEDE PAASDAG
Eerste collecte:  Landelijke paascollecte
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten

Dorpskerk
     
9.00 uur:    Ds. J. van Rumpt

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. A. Bloemendal ** ,                         liturgie
            zangdienst  mmv Gospelkoor “The Spirit”

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. C.A. van ’t Hof                          te zingen liederen
        
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. A. Goedvree, Uddel

ZONDAG 27 APRIL 2014
Eerste collecte:  Diaconie Algemeen
Tweede collecte:  Onderhoud orgels
Uitgang: maandelijkse collecte voor de kerk

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal (Liedboek)
    19.00 uur:    Ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee (GB)

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. C. van Sliedregt
    17.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. D. Dekker, ’t Harde (GB)
    19.00 uur:    Evan. J. de Vries, Urk (CF)

Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep
    19.00 uur:    Ds. J. van Rumpt

Alle diensten zijn te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl

**schriftelijke liturgie aanwezig

KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN
in kerkzaal van het Dagcentrum Halfweg te Vierhouten

Zondag 20 april 2014
    14.30 uur:    Mark de Jager
Zondag 27 april 2014
    14.30 uur:    fam Brosky

Seewende

Zondag 18 april 2014
    10.30 uur:    Ds J.G. Barnhoorn
Zondag 20 april 2014
    10.30 uur:    Ds J.G. Barnhoorn
Zondag 27 april 2014
    10.30 uur:    Dhr A.B. Visser