KERKDIENSTEN
Als achter een dienst "liturgie" staat, zal deze op de avond voorafgaande aan de dienst via een link te lezen zijn.

ZONDAG 31 AUGUSTUS 2014
Eerste collecte: Stille nood in eigen gemeente
Tweede collecte: Instandhouding erediensten
Maandelijkse uitgangscollecte voor de kerk

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. G. Herwig **
    19.00 uur:    Ds. A. Bloemendal (Liedboek)

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde, afsluiting VBW
    17.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde, appeldienst **

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. D. Rodenburg, afsluiting VBW, vooraf zingen van enkele liederen, na
        afloop koffiedrinken
    19.00 uur:    Ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee (GB)

Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. W.J. Dekker, Amersfoort
    19.00 uur:    Ds. C.A. van ‘t Hof

ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014
Eerste collecte:  Algemeen kerkenwerk
Tweede collecte:  Kosten catechese

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde (Bundel 1938)
    19.00 uur:    Ds. D.J.W. Kok, Oldebroek (GB)

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. L. Wüllschleger, Amersfoort (GB)
    17.00 uur:    Ds. H. Vreekamp, Epe (CF)

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. H. Veldhuizen, Wapen veld (GB)
    19.00 uur:    Ds. A. Bloemendal

Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal
    19.00 uur:    Ds. L.P. Blom, Barneveld

HUWELIJKSDIENSTEN

WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2014

Kapel Hulshorst
    
15.30 uur:     Ds. J.D. J. ten Voorde
        Huwelijksbevestiging van Jan-Jaap Grobben en Irene de Boer

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2014

Dorpskerk    
    
14.15 uur:    Ds. D. Rodenburg
        Huwelijksbevestiging van Martin Roozeboom en Mariska van de Werfhorst

Alle diensten zijn te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl

**schriftelijke liturgie aanwezig

KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN
in kerkzaal van het Dagcentrum Halfweg te Vierhouten

Zondag  31 augustus
    
14.30 uur: Wiebe Oosterhaven

Zondag 07 september
    
14.30 uur: ds J.C, Schaefer 


 SEEWENDE

Zondag  31 augustus  
   
10.30 uur: ds C.A. van t'Hof