ZONDAG 5 JULI 2015
Eerste collecte: Diaconie Algemeen
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. G. Herwig, bediening Heilige Doop **    liturgie
    19.00 uur:    Ds. D. Rodenburg (Bundel 1938)                                   lees meer

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. A. Bloemendal
    17.00 uur:    Ds. M.W. Westerink, Langerak (GB)

Sionskerk
    
10.00 uur:    Evangelist J. de Vries, Urk, met kindermoment (CF)        te zingen liederen
    18.30 uur:    Ds. G.  Herwig,                                              te zingen liederen
                         Buiten de kerk geen heil…?! N.a.v. Artikel 28 Ned. Gel. Bel.
    
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. L.P. Blom, Barneveld
    19.00 uur:    Ds. A. Bloemendal

ZONDAG  12 JULI 2015

Eerste collecte:  Diaconie, Hospice de Regenboog
Tweede collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal (Liedboek)
    19.00 uur:    Ds. H.F. Klok, Nijkerk (GB)

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J. Boer, Ermelo (GB)
    17.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. H.A. Samsom, Harderwijk (GB)
    17.00 uur:    Ds. D. Rodenburg, bediening Heilige doop **

Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. J.R.J. Gelderop, Vaassen
    19.00 uur:    Ds. J. van Rumpt, H.C. zondag 11

HUWELIJKSDIENSTEN

VRIJDAG 10 JULI 2015
Kapel Hulshorst    
    
16.30 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde
        Huwelijksbevestiging van
        Roël van ’t Slot en Mirjam van de Kolk

VRIJDAG 17 JULI 2015
Kapel Staverden
    
15.00 uur    Ds. D. Rodenburg
        Huwelijksbevestiging van
        Jeffrey Vedder en Sanne Pap

Alle diensten zijn te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl

**schriftelijke liturgie aanwezig

KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN

Kapel Halfweg, aanvang 14.30 uur
5 juli    Mark de Jager
12 juli    Peter van Ark