KERKDIENSTEN
Als achter een dienst "liturgie" staat, zal deze op de avond voorafgaande aan de dienst via een link te lezen zijn.

ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
Eerste collecte: Algemeen kerkenwerk, de collecte tijdens de jeugddienst is bestemd voor de jeugdraad
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten

De morgendiensten zullen in het teken staan van de opening van het winterwerk

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal **                                liturgie
    17.00 uur:    Ds. J. van Rumpt, jeugddienst **                         liturgie

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde, bevestiging ambtsdrager**             liturgie
    17.00 uur:    Ds. E. de Mots, Rijssen (GB)

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. G. Herwig**                         liturgie
    19.00 uur:    Ds. D. Rodenburg                      te zingen liederen
        
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. J. van Rumpt
    19.00 uur:    Ds. G.J. Röben, Heerde

ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014

Eerste collecte:  Diaconie Wereldwijd
Tweede collecte:  Onderhoud gebouwen
Uitgang: Maandelijkse collecte voor de kerk

Tijdens de morgendiensten voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. G. Herwig
    19.00 uur:    Ds. A. Bloemendal (Liedboek)

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde
    17.00 uur:    Ds. A. Goedvree, Uddel (GB)

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. C.A. van ’t Hof, met kindermoment
    19.00 uur:    Ds. W. van Vreeswijk, Rouveen (GB)

Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. J. van Rumpt, doopdienst
    19.00 uur:    Ds. W.H.B.  ten Voorde, Almere

HUWELIJKSDIENSTEN

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2014

Dorpskerk    
    
14.15 uur:    Ds. D. Rodenburg
        Huwelijksbevestiging van Martin Roozeboom en Mariska van de Werfhorst

Alle diensten zijn te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl

**schriftelijke liturgie aanwezig

KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN
in kerkzaal van het Dagcentrum Halfweg te Vierhouten

Zondag  14 september
    
14.30 uur: ds A. Bloemendal

Zondag 21 september
    
14.30 uur: Zangviering


 SEEWENDE