KERKDIENSTEN

ZONDAG 24 MEI EERSTE PINKSTERDAG
Eerste collecte: Pinksterzendingscollecte
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten

Vooraf: tien minuten zingen van Pinksterliederen

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal **                                                                  liturgie
    19.00 uur:    Ds. G. Herwig, Thema: De Heilige Geest, gezonden en gegeven!
        N.a.v. Zondag 20 HC

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J. van Rumpt **                                    liturgie
    17.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde                            liturgie

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. G. Herwig, Pinksteren, feest tot lof van een drieënig God!       orde van dienst
        N.a.v. Hand. 2 : 33
    18.30 uur:    Ds. D. Rodenburg, Pinksterfeest met de kinderen
        
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde
    19.00 uur:    Ds.  J. van Rumpt

MAANDAG 25 MEI TWEEDE PINKSTERDAG
Eerste collecte: Pinksterzendingscollecte
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten

Dorpskerk
     
9.00 uur:    Ds. J. van Rumpt

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. D. Rodenburg, zangdienst m.m.v. Remco Hakkert               liturgie

Sionskerk
    
10.00 uur:    Cand. A. Palland, Mastenbroek (CF)
        
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Cand. C.B. Westerink

ZONDAG 31 MEI
Eerste collecte:  Open Doors (Vervolgde kerk)
Tweede collecte:  Instandhouding erediensten
Uitgang: maandelijkse collecte voor de kerk

Dorpskerk
     
9.30 uur:    Ds. G. Herwig, Thema: De Heilige Geest leert ons zien en horen!
N.a.v. Hand. 5 : 32
    19.00 uur:    Ds. R.J. Perk, Nijverdal (CF)  (Bundel 1938)

Opstandingskerk
    
10.00 uur:    Ds. J. van Rumpt
   17.00 uur:    Ds. A. Bloemendal

Sionskerk
    
10.00 uur:    Ds. J.D.J. ten Voorde
   18.30 uur:    Ds. R.W. de Koeijer, Bilthoven (GB)
        
Kapel Hulshorst
     
9.30 uur:    Ds. A. Bloemendal
    19.00 uur:    Ds. J. van Rumpt, H.C. zondag 9 en 10

HUWELIJKSDIENSTEN

VRIJDAG 29 MEI 2015

Kapel Hulshorst
    
14,00 uur:    Ds. J. van Rumpt
        Huwelijksbevestiging Herjan Schurink en Simone Pluim

VRIJDAG 29 MEI

Opstandingskerk
    
18.45 uur:    Ds. A. Bloemendal
        Huwelijksbevestiging Anton Winters en Annet van Triest

Alle diensten zijn te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl

**schriftelijke liturgie aanwezig

KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN

Kapel Halfweg, aanvang 14.30 uur
24 mei    Johan van de Kolk
31 mei    Alma Zwart

Seewende, aanvang 10.30 uur
24 mei    C.A. van ‘t Hof
31 mei    ?