Button Opstandingskerk

Adres kerkgebouw: Feithenhofweg 24, 8071 XB Nunspeet, telnr. 0341-257885

Predikant: ds. J.D.J. ten Voorde, Voskuilhoek 3, 8071 ER  Nunspeet, telnr. 0341-751501, E-mail: dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl

Scriba: Ouderling M. Drost
    Driestweg 32, 8071 BT Nunspeet
    Telefoon: 0341-251479
    E-mail: martindrost@hotmail.com

Wijknieuws

====================================================================================

De notitie "liturgie en kerkmuziek" is geplaatst onder het hoofdstuk beleidsplan!

====================================================================================

De volgende kerkenraadsvergadering is op D.V. woensdag 4 december om 19.30 uur in de Opstandingskerk. Agendapunten voor deze vergadering kunt u voor dinsdag 26 november mailen naar de scriba, martindrost@hotmail.com

====================================================================================

 Op de pagina "activiteiten" is een verslag van de wijkdag geplaatst / md / 09092013

====================================================================================

BENOEMINGSWERK
We zijn blij dat broeder Dries Uitslag zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aangenomen. We kennen Dries vanuit een vorige periode in de kerkenraad en verheugen ons op de hernieuwde samenwerking. Dries, welkom terug in onze kerkenraad!
Broeder Harry de Jong heeft moeten bedanken voor zijn benoeming tot diaken. We weten dat het een zware beslissing voor hem geweest is en bevelen hem en zijn vrouw, ook in deze periode van verdriet vanwege het overlijden van vader en schoonvader Van Logchem, van harte aan in uw voorbede.
In de komende kerkenraadsvergadering van 4 december hopen we opnieuw een aantal benoemingen te doen. Als u van mening bent dat we broeders over het hoofd zien, wilt u dan hun namen doorgeven aan de scriba? Denkt en bidt u met ons mee?
De bevestiging van de broeders Hesseling, Pierik en Uitslag zal plaatsvinden op D.V. zondagochtend 12 januari. md/23nov2013

=========================================================================================

GEBEDSUUR
Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.15 uur is er een gebedsuur in de Opstandingskerk. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Contactpersoon: Erik Westerink, telnr. 0341-251869, e-mailadres: a.b.westerink@filternet.nl. md/23nov2013


 

 
Open Ochtend in Opstandingskerk
 
               
Maandelijks wordt er een open ochtend gehouden in de Opstandingskerk. Dat betekent dat  op elke vierde dinsdag van de maand de deuren van de Opstandingskerk open staan. 
Waarom?
• wij vinden het gezellig om met u kennis te maken!
• u voelt zich misschien wel eenzaam en zou het heerlijk vinden
om eens met iemand te praten, of
• de muren komen op u af en zeggen niets terug, of
• gewoon omdat u het gezellig vindt, of
• omdat u zin heeft in een kopje koffie, of
• omdat u het leuk vindt om een spelletje te doen
of…….
Wij kunnen nog heel veel redenen bedenken, maar we vragen u:
Kom gewoon een keertje kijken, dan ziet u vanzelf hoe gezellig het is!
Neem ook gerust uw buurman, uw buurvouw of iemand anders mee, en laat zien dat iedereen welkom is in de kerk voor de buurt. 
                                     
Wat bieden wij aan:
• koffie met  heerlijk eigen- gebakken cake
• gezelligheid
• contacten
• een spelletje.
Als u slecht ter been bent,  komen wij u halen met de auto!
De deuren van de Opstandingskerk staan vanaf  10.00 uur open.

Voor meer informatie of voor vervoer:
Familie Mekking, tel. 257571
Familie Drost, tel. 251479
Familie Van Veen,tel. 258613

======================================================================